Oferta

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Świadczymy możliwość przeprowadzenia pogłębionej tj. pięcioetapowej diagnozy pod kątem autyzmu dziecięcego, Zespołu Aspergera, CZR ze spektrum autyzmu. W skład pełnej diagnozy wchodzą:

  • pogłębiony wywiad psychologiczny z rodzicami (opiekunami) dziecka,
  • obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka na terenie Ośrodka,
  • konsultacja medyczna (wywiad lekarski) z lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • obserwacja psychologiczno-psychiatryczna dziecka,
  • przekazanie pisemnej diagnozy rodzicom (wg obowiązujących w Polsce kryteriów diagnostycznych ICD-10) wraz ze szczegółowym omówieniem dalszych zaleceń terapeutycznych.

Diagnoza ta jest odpłatna.

autyzm diagnoza
zespół aspergera diagnoza

Konsultacja psychologiczno - pedagogiczna pod kątem diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera

Dla rodziców, którzy nie są pewni, czy powinni diagnozować swoje dziecko pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych lub mających kłopot z trudnymi zachowaniami, stworzyliśmy specjalną konsultacje psychologiczno – pedagogiczną. Podczas takiej konsultacji zostaną Państwo poinformowani przez specjalistów pracujących na co dzień w naszym Ośrodku, czy istnieje potrzeba dalszej diagnostyki w formie pogłębionej (pięcioetapowej) diagnozy pod kątem autyzmu, lub Zespołu Aspergera. Konsultacja ta prowadzona jest zawsze przez minimum dwie osoby (psychologa i oligofrenopedagoga). Czas trwania spotkania to ok. 90 minut. Podczas konsultacji przeprowadzany jest wywiad z rodzicem oraz obserwacja dziecka na terenie Ośrodka. 

Warsztaty i Szkolenia

Szkolenia w ODIS Świata Ciekawi zostały zaplanowane specjalnie z myślą o specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na szkolenia zapraszamy w szczególności psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów Integracji Sensorycznej, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, a także studentów wszystkich wymienionych wyżej kierunków. W szkoleniach mogą również wziąć udział rodzice (opiekunowie) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz pracownicy i wolontariusze NGO’s.

Każdy z uczestników otrzyma pełen pakiet materiałów szkoleniowych. W cenę każdego szkolenia wliczono również serwis kawowy. Ośrodek ODIS Świata Ciekawi prowadzi również specjalistyczne szkolenia w formie wyjazdowej na terenie całego kraju.

Przykładowy zakres tematyczny warsztatów i szkoleń prowadzonych w Ośrodku ODIS Świata Ciekawi:

  • Diagnoza nozologiczna autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera wg obowiązujących kryteriów diagnostycznych ICD-10.
  • Stosowana Analiza Zachowania (SAZ) w pracy z osobami z autyzmem.
  • Model TEACCH w pracy z osobami z autyzmem.
  • Zachowania Trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – diagnoza, geneza, funkcje.
  • Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera na terenie szkoły  lub przedszkola.
autyzm szkolenia dla nauczycieli

Cykliczne zajęcia grupowe / półkolonie dla dzieci z autyzmem i ZA

W naszym Ośrodku prowadzimy zajęcia grupowe w formie Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach. Celem zajęć w formie TUS jest wzrost szeroko rozumianych kompetencji społecznych, umiejętności rozpoznawania emocji własnych oraz emocji innych osób, a także nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami. W okresie wakacji oraz ferii zimowych organizujemy również autorski program półkolonii dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Zajęcia odbywają się na terenie naszego Ośrodka.

Diagnozy oraz konsultacje ze specjalistami

Ośrodek ODIS Świata Ciekawi daje Państwu możliwość przeprowadzenia konsultacji ze specjalistami z zakresu logopedii, pedagogiki, psychologii oraz terapii Integracji Sensorycznej. Podczas konsultacji, która trwa ok. 60 minut, mają Państwo możliwość sprawdzenia czy problemy (sytuacje), które wydają się Państwu niepokojące wymagają dalszej (pogłębionej) diagnostyki, lub podjęcia regularnej terapii. Nasi specjaliści mogą również przeprowadzić pełną diagnozę (np. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, sensoryczną), z którą to diagnozą mogą się Państwo później ubiegać m.in. o orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), lub o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenia te można uzyskać jedynie w publicznych (rejonowych) Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych na terenie całego kraju.

zespół aspergera

ODIS Świata Ciekawi
Adres tymczasowy:

ul. Warszawska 13/15
06-400 Ciechanów

poniedziałek - piątek: 08:00 - 20:00
sobota: 08:00 - 14:00
niedziela: nieczynne