Diagnozowanie autyzmu u dzieci i dorosłych oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli

Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych

Nasz Ośrodek tworzy grupa doświadczonych psychologów, psychiatrów oraz terapeutów.

Mamy za sobą wiele lat pracy z dziećmi oraz dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym między innymi: Zespół Aspergera). Nieustannie kształcimy się, aby móc dostarczyć naszym Klientom najwyższą jakość usług. Przez ostatnie lata poszerzaliśmy naszą wiedzę w różnych placówkach na terenie całej Polski.

Istniejący od 2012 roku, Ośrodek ODIS Świata Ciekawi zajmuje się kompleksowym diagnozowaniem oraz terapią całościowych zaburzeń rozwojowych mieszczących się w spektrum autyzmu (takich jak np. autyzm dziecięcy, czy Zespół Aspergera). Wśród prowadzonych przez nas działań znajdują się także m.in. psychoterapia indywidualna, kompleksowa terapia psychologiczno - pedagogiczna, terapia oraz diagnostyka psychiatryczna, terapia grupowa, zajęcia TUS, diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej oraz przede wszystkim liczne warsztaty i szkolenia dla specjalistów (w tym między innymi dla nauczycieli).

ODIS Świata Ciekawi

Oferta naszego ośrodka diagnoz i szkoleń psychologicznych obejmuje szeroki zakres usług w pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

W naszym Ośrodku oferujemy m.in. pogłębioną diagnozę psychologiczno-psychiatryczną dzieci i młodzieży: ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. W tym zwłaszcza pogłębioną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu: autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju, kompleksową terapię psychologiczno-pedagogiczną, terapię logopedyczną, zajęcia grupowe w formie TUS, diagnozę oraz terapię zaburzeń sensorycznych.

Konsultacje pod kątem diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Konsultacje pod kątem diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

W naszym Ośrodku, istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej konsultacji psychologiczno-pedagogicznej, której celem jest stwierdzenie, czy istnieją podstawy do przeprowadzania pełnej (tj. pięcioetapowej) diagnozy w kierunku: autyzmu, Zespołu Aspergera, CZR ze spektrum autyzmu. Konsultacja taka prowadzona jest przez psychologa oraz przez oligofrenopedagoga na terenie naszego Ośrodka.

Warsztaty dla Rodziców i Szkolenia dla Specjalistów

Warsztaty dla Rodziców i Szkolenia dla Specjalistów

Usługi szkoleniowo – trenerskie dla osób związanych z branżą autyzmu i Zespołem Aspergera. Prowadzimy szkolenia z tematyki diagnozy oraz różnych form terapii w/w zaburzeń. Szkolenia te skierowane są m.in. do studentów kierunków takich jak psychologia, pedagogika, rodziców dzieci z zaburzeniami, a także do różnych grup specjalistów pracujących na co dzień z takimi dziećmi (terapeuci, logopedzi, nauczyciele, lub personel pomocniczy w placówkach oświatowych).

Cykliczne zajęcia grupowe / półkolonie dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Cykliczne zajęcia grupowe / półkolonie dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Jako kadra terapeutyczna uczestniczymy także od wielu lat w obozach i turnusach terapeutycznych dla dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Zajęcia takie łączą w sobie m.in. elementy terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii sensorycznej, artterapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), elementy zajęć sportowych, czy wreszcie elementy zajęć edukacyjno-hobbystycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Diagnozy oraz konsultacje ze specjalistami

Diagnozy oraz konsultacje ze specjalistami

Oferujemy diagnozy oraz konsultacje z logopedą, psychologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem oraz z certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Aby rodzic mógł się ubiegać o bezpłatne zajęcia dla swojego dziecka (np. zajęcia w ramach WWRD) musi najpierw złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej szereg dokumentów, w tym właśnie m.in. diagnozę logopedyczną, diagnozę sensoryczną, diagnozę pedagogiczną oraz przede wszystkim pogłębioną diagnozę psychologiczno-psychiatryczną dziecka.

Naszą placówkę tworzą osoby wyróżniające się dużym doświadczeniem praktycznym w tematyce diagnozy i terapii autyzmu oraz Zespołu Aspergera.

Każdy z naszych pracowników posiada w tym zakresie ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Wiedzę teoretyczna nasi specjaliści zdobywali na specjalistycznych konferencjach, kursach, warsztatach oraz szkoleniach w dziedzinie autyzmu. Jako jedni z nielicznych, współpracujemy także z lekarzami med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży – bardzo rzadkiej specjalizacji na naszym rynku.

zespół aspergera diagnoza

Nasz Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych jest małą oraz kameralną placówką.

Bardzo ważny jest dla nas bezpośredni kontakt z każdym klientem, do którego potrzeb oraz preferencji każdorazowo się dostosowujemy. Po wykonanej usłudze często świadczymy także pomoc w uzyskaniu dodatkowych dokumentów potrzebnych rodzicom, których dziecko otrzymało diagnozę zaburzenia mieszczącego się w spektrum autyzmu.

Ponadto, juz od października 2018 roku, będziemy dysponować nowym lokalem w centrum Warszawy, w którym znajdować się będą m.in: w pełni wyposażona  sala szkoleniowa (sala wyposażona w rzutnik, ekran projekcyjny, krzesła, flipchart oraz inne niezbędne elementy), sala do zajęć grupowych TUS, sala do terapii wg metody Integracji Sensorycznej z bogatym wyposażeniem w sprzet terapeutyczny, sala do konsultacji oraz diagnoz psychiatryczno-psychologiczno-pedagogicznych z lustrem weneckim.

Prowadzimy także Fundację, której w przeszłości udało się pozyskać fundusze na przeprowadzenie m.in. bezpłatnych diagnoz psychologiczno-psychiatrycznych pod katem autyzmu, Zespolu Aspergera, CZR ze spektrum autyzmu, bezplatnych szkoleń dla nauczycieli, a takze bezpłatnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i mlodziezy.

Dodatkowo, zajmujemy się tez prowadzeniem zamiejscowego punktu przedszkolnego dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z innymi niepełnosprawnościami na terenie woj. mazowieckiego.

Zobacz stronę: http://przedszkolepanczu.pl oraz polub nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/przedszkolepanczu/

Referencje

 • “Chciałam mocno podziękować za możliwość udziału w stażu organizowanym przez Ośrodek ODIS Świata Ciekawi – czuje, że przez tych parę miesięcy przebywania z Krzysiem, Ignacym, Elizką, bliźniakami oraz z innymi wychowankami, dowiedziałam się o autyźmie więcej, aniżeli przez parę wcześniejszych lat teoretycznego zainteresowania tematem. Dziękuje również za rzetelne wykłady, wiele pożytecznych wskazówek oraz miłą atmosferę pracy. ”

  Arletta Janus – studentka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kompleksowego programu stażowego ODIS Świata Ciekawi w 2016 roku

 • “W dniu 18/03/2013 roku, publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu zorganizowała (dla grupy 36 uczestników) specjalistyczne szkolenie pt. „Terapia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (CZR) ze spektrum autyzmu”. Osoba prowadząca szkolenie wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem, bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym, jak również bardzo dobrą praktyczną znajomością prezentowanego tematu. Wszystko to powoduje, iż szkolenie to warte jest dalszej rekomendacji.”

  Katarzyna Jankowska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu

 • “W marcu 2016 roku, p. Julita Siemiątkowska – Sujka oraz p. Magdalena Pytel, reprezentujące Ośrodek ODIS Świata Ciekawi, przeprowadziły na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku, specjalistyczne warsztaty pt. „Jak sobie radzić z tzw. Trudnymi Zachowaniami u dzieci i młodzieży? Podejście behawioralne – praktyczne szkolenie dla nauczycieli”. Zdaniem grupy ok. 40 uczestników osoby prowadzące warsztaty wykazały się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i to zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Warsztaty te godne są ich dalszej rekomendacji.”

  Barbara Michalska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku

 • “W kwietniu 2016 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Ciechanowie, przeprowadzono (we współpracy z Ośrodkiem ODIS Świata Ciekawi) specjalistyczne szkolenie dla wszystkich pracowników pt. „Co to jest autyzm? Jak skutecznie pomagać rodzinom dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Szkolenie zaprojektowane specjalnie z myślą o pracownikach MOPS, GOPS, PCPR, SDS, NGO’s oraz innych instytucji pomocowych”. Szkolenie to warte jest dalszej rekomendacji ze strony ich organizatorów.”

  Małgorzata Szerszeń – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Ciechanowie

 • “W dniu 11/04/2016 roku na terenie naszego przedszkola przeprowadzono praktyczne warsztaty o charakterze szkoleniowym dla grupy 20 nauczycieli wychowanie przedszkolnego pt. „Trudne nazywanie emocji, czyli jak nauczyć przedszkolaka, aby wyrażał emocje nie raniąc innych osób?” Zdaniem nauczycieli osoby prowadzące szkolenie wykazały się dużym zaangażowaniem, dobrym przygotowaniem oraz praktyczną znajomością tematu. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pełen pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.”

  Barbara Derbin – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie

 • “Na stażu w Ośrodku ODIS Świata Ciekawi byłam przez 6 miesięcy, gdzie pełniłam rolę terapeuty – cienia. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie! Bardzo dużo nauczyłam się na dodatkowych szkoleniach, a także poznałam świat dzieci z autyzmem. Szczerze polecam wszystkim tym, którzy planują w przyszłości pracę z dziećmi (zwłaszcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych) staż szkoleniowy w Ośrodku ODIS Świata Ciekawi – jest to niesamowity czas ze wspaniałymi dziećmi oraz z doświadczonymi terapeutami w dziedzinie autyzmu i Zespołu Aspergera.”

  Klaudia Kasprowicz – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kompleksowego programu stażowego ODIS Świata Ciekawi w 2015 roku

 • “Terapeuci z Ośrodka ODIS Świata Ciekawi mają bardzo duże doświadczenie w pracy z nastolatkami ze spektrum autyzmu. Życzliwie wspierają, zachęcają, pomagają oraz podpowiadają dzieciom i młodzieży jak rozwiązywać ich problemy, jak również chętnie i partnersko współpracują z rodzicami oraz z otoczeniem osób ze spektrum autyzmu. Mój Tomek był bardzo zadowolony z pobytu na turnusie terapeutycznym ze specjalistami z ODIS Świata Ciekawi. Gorąco polecamy!”

  Beata Jaszczur – mama nastolatka z HFA (ang. High Functioning Autism)

 • “Serdecznie polecam to miejsce wszystkim, którzy szukają dla swojego dziecka przedszkola z fachową pomocą pedagogiczno- psychologiczną. Po roku spędzonym tu przez mojego syna stwierdzam, że to był strzał w dziesiątkę! Dzięki wytężonej pracy pań i doskonałej współpracy z nami - rodzicami widać w zachowaniu dziecka ogromne postępy. Życzliwa atmosfera, domowe warunki i stała praca z dużym naciskiem na indywidualne potrzeby każdego przedszkolaka daje niesamowite rezultaty. Dziękuję wszystkim Ciociom za cierpliwość i wsparcie oraz ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę. Dobrze, że jesteście. ♥ ”

  Katarzyna Otłowska, mama Radka

 • “Biuro Turystyczne TAIRON nawiązało współpracę z Ośrodkiem ODIS Świata Ciekawi w lipcu 2015 roku. Do tej pory udało nam się razem poprowadzić już cztery turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Za każdym razem Ośrodek ODIS Świata Ciekawi odpowiadał za przygotowanie merytoryczne wszystkich programów zajęć terapeutycznych oraz przeprowadzenie ich w trakcie trwania turnusów. Na wszystkich czterech turnusach zadania te zostały wykonane z najwyższą starannością i w pełni profesjonalnie. Przeprowadzone zajęcia z nawiązką spełniały zawsze wszystkie oczekiwania, zarówno dzieci uczestniczących w terapii, jak i ich rodziców. Co roku możemy liczyć na nowe i ciekawe propozycje ze strony terapeutów z Ośrodka ODIS Świata Ciekawi, dzięki czemu nasza oferta turnusów rehabilitacyjnych ciągle się rozwija. Z przyjemnością możemy wszystkim polecić zespół Ośrodka ODIS Świata Ciekawi, jako profesjonalistów w swojej dziedzinie.”

  Michał Podlaszewski – kierownik Biura Turystycznego TAIRON (Turystyka Aktywna i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych), z siedzibą główną w Lublinie.

ODIS Świata Ciekawi
Adres tymczasowy:

ul. Warszawska 13/15
06-400 Ciechanów

poniedziałek - piątek: 08:00 - 20:00
sobota: 08:00 - 14:00
niedziela: nieczynne